POLITYKA JAKOŚCI


Nadrzędnym celem naszej firmy zajmującej się dostarczaniem na rynek wysokiej jakości wyrobów metalowych, i świadczenia usług obróbki stali jest efektywne zarządzanie jakością oraz ciągłe jej doskonalenie.
Jesteśmy świadomi, że spełnienie wymagań jakościowych stawianych przez naszych odbiorców jest istotnym celem rozwoju naszej firmy.

W szczególności stawiamy na:

 • Szybki rozwój Systemu Zarządzania Jakością kładąc nacisk na jego efektywność, skuteczność, analizę i ciągłe jego doskonalenie,
 • Zapewnienie wymaganych zasobów dla spełnienia oczekiwań rynku oraz odbiorców w tym niezawodności infrastruktury technicznej,
 • Budowanie dobrych relacji z obecnymi i przyszłymi klientami spełniając ich oczekiwania jakościowe,
 • Ciągłe nadzorowanie procesów realizowanych w firmie,
 • Analizę zgłoszeń reklamacyjnych, celem usunięcia ich przyczyn oraz dążenia do ich minimalizacji,
 • Nawiązywanie partnerskich kontaktów z dostawcami celem ich najlepszego wyboru.
 • Dbanie o dobrą atmosferę w pracy skupiającą się na dobrej komunikacji wewnętrznej

Nasze działania pragniemy koncentrować na:

 • Poszukiwaniu coraz lepszych jakościowo i uzasadnionych ekonomicznie rozwiązań ,
 • Prowadzenie okresowych przeglądów naszego Systemu Zarządzania Jakością pozwalając ocenić jego skuteczność i wyznaczyć dalsze kierunki doskonalenia,
 • Regularna ocenę skuteczności i efektywności przyjętej polityki oraz założonych celów,
 • Doskonalenie organizacji firmy pod katem terminowości realizacji zamówień,
 • Monitorowanie potrzeb rynku poprzez komunikacje z klientami,
 • Utrzymywanie i stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników firmy, by ich działania mające wpływ na jakość wyrobu były świadome i odpowiedzialne,
 • Usuwaniu niezgodności i zapobieganiu im,

Narzędziem realizacji niniejszej Polityki Jakości jest wdrażanie, utrzymywanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy
ISO 9001:2015.